Послуги економічної безпеки підприємства Україна. Послуги інформаційної безпеки на підприємстві Україна.

Super User

corporativnaya bezopasnost 900 600

Шановний клієнт!

В чому ж криється головна причина того, що втрачають бізнес і активи?

Активи втрачаються і знижується ефективність бізнесу в таких випадках:

1. Несумлінні співробітники, топ-менеджмент і шахрайство персоналу - роботодавці допускали й продовжують допускати помилки. Рівень довіри, відсутність контролю над топ менеджментом, не розуміння ключових завдань і системи оцінки роботи служби безпеки, приводять до злодійства, шахрайства й відкатам, у результаті чого бізнес втрачає від 10-40% прибутку.

2. Конкуренти - у середньому а також великому бізнесі, дуже часто використовують жорсткі методи неконкурентної боротьби. Підкуп і переманювання ключових співробітників, провокації, підсилання своїх людей у структури компанії, копіювання технологій і моделей бізнесу, позови, підкуп суддів. Якщо Ви будете самі все знати про конкурентів, плани, стратегію, технології, їх фінансових потоках - Ваш бізнес буде більш ефективним.

3. Контрагенти - неповернення кредитів, поставка неякісного товару, судові розгляди - усе це позбавляє Вас обігових коштів і живих грошей. Знижує Ваші фінансові показники, прибуток і доступ до кредитування.

4. Держава - непрозорі тендери, перевірки, відсутність справжньої "банківської таємниці", відсутність принципів захисту приватної власності з фінансами й активами в нашій країні про Вас знають усі, і Ви стаєте помітними.

5. Кримінальні структури.

Масштаби зловживань і потенційних погроз, що підстерігають Ваш бізнес настільки значні, що від власників і керівників, відповідальних за долю компанії, буде потрібна величезна затрата сил і різноманітні спеціальні вміння, які найчастіше відволікають від основних бізнес - процесів,  вникати в які найчастіше бракує часу.

Утримання власної служби безпеки дуже дороге задоволення, тому, вирішення питань по забезпеченню безпеки бізнесу слід довірити професіоналам приватного розшуку на підставі встановленої абонентської плати. Організація інформаційної безпеки на підприємстві - це наш профіль.

Успішне застосування фахівцями з безпеки раціональних прийомів і методів економічного захисту компанії, звичайно приводить до скорочення в ній операційних або загальних збитків, що відповідно дозволяє, в остаточному підсумку, підвищити підсумкові показники прибутки або/і більш ефективно використовувати наявні в підприємстві ресурси, які коштують зовсім не дешево.

Також, потрібно звернути увагу на те, що передбачити й виявити зловживання, крадіжки на всі сто відсотків неможливо.

Разом з тим, варто розуміти, що організовані консультантами по безпеці заходи, систематичний пошук зловживань дуже ускладнить здійснення господарських злочинів.  Більше того, при  такому підході, навіть якщо зловживання й відбудеться, незважаючи на всі вжиті заходи обережності, продумана організація безпеки дозволить вчасно повідомити керівництво про те, що в системі є якийсь збій, що дозволить, в остаточному підсумку, мінімізувати понесені збитки й запобігти порушенню встановлених процедур.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо Вам модель забезпечення економічної безпеки Вашого бізнесу у форматі B2B (busіness-to-busіness) на підставі встановленої місячної абонентської плати.

Усі програми містять у собі індивідуальне обслуговування із призначенням персонального куратора, що здійснює обслуговування за договором  у цілодобовому режимі, дія постійного оперативного штабу, будь-які консультації з питань нашої компетенції, гнучку систему ціноутворення.

Ми пропонуємо різні рівні програм по перерахованих напрямках, що різняться за рівнем інформаційного насичення, оперативності й вартості.

Обсяг необхідного клієнтові інформаційного пакета формується з побажань клієнта.

Місячна абонентська плата визначається згідно обсягу необхідних заходів щодо нижче викладеного переліку, залежно від  пріоритетів поставлених керівництвом бізнесу або його власником.

Спеціальні активні й інформаційні заходи фінансуються окремо.

По перебігу піврічного періоду нашого співробітництва можливий перегляд розміру абонентської плати (залежно від  обсягів поставлених завдань), а також надання Вам знижки (до 15 %) на інформаційні послуги, які надходять із закритих джерел.

 І. Заходи щодо забезпечення економічної контррозвідки й внутрішньої корпоративної безпеки компанії

 Ціль:

1. Організація добору високопрофесійного персоналу.

2. Контроль і підтримка лояльності персоналу.

3. Організація й контроль ефективності робочих процесів.

4. Запобігання крадіжок і інших зловживань із боку персоналу.

Включають:

1. Періодична профілактична перевірка лояльності персоналу компанії;

2. Протидія внутрішньої корупції, спробам завдання збитків компанії її працівниками, причому мова йде не тільки про злодійство, але й про некомпетентність;

3. Проведення службових розслідувань фактів підробки, розкрадань і іншого завдання збитків компанії;

4. Протидія кримінальним погрозам;

5. Виявлення джерел інформації структур організованої злочинності й промислового шпигунства серед співробітників компанії;

6. Забезпечення фізичної безпеки керівництва компанії, її персоналу (силове й оперативне);

7. Попередження негативних процесів у трудовому колективі компанії, які можуть привезти до надзвичайних подій;

8. Забезпечення безпеки майна компанії.

Кадрово-адміністративні, режимно - нормативні, спеціальні заходи щодо добору, перевірки кандидатів на роботу, контролю діючих працівників, відбору кандидатів на просування й звільненню персоналу (внутрішній кадровий аудит Київ, Одеса, Україна).

 1.1.  Добір і перевірка кандидатів на роботу  контроль персоналу

Включає:

- одержання відомостей по можливій наявності судимості,  адміністративної відповідальності;

- збір  відомостей, що характеризують,  кандидата  по попередніх місцях роботи (перевірка правдивості наданих даних про себе, кваліфікації, професійних досягнень, можливих зловживаннях, реальних причинах звільнення й ін.);

- збір  відомостей, що характеризують, кандидата на роботу з місця проживання (спосіб життя, загальний рівень добробуту, характер контактів);

- проведення попередніх співбесід з кандидатами на роботу (із застосуванням поліграфа) з метою оцінки їх професійних і морально-ділових якостей, (кваліфікації, наявності управлінських якостей, самоорганізації, схильностей до обману, психологічної стійкості при діях у критичній ситуації, здатності по своєму психотипу вписати в колектив і ефективно працювати т.д.);

- контроль дотримання співробітниками трудових процесів, дотримання строків виконання завдань, планів і резолюцій керівництва, установлених правил ведення документації, процесів внутрішніх комунікацій і т.д.);

- пошук у діях співробітників зловживань, крадіжок, шкідництва т.д.;

- контроль дотримання співробітниками трудової дисципліни (розпорядку трудового дня, запізнення на роботу, вихід з роботи раніше встановленого строку, прогули т.д.);

- контроль дотримання співробітниками режиму безпеки (режиму пропуску, ввозу - вивозу матеріальних цінностей);

- контроль лояльності персоналу, а також запобігання розголошення  комерційної таємниці т.д.);

- контроль дотримання правильності процедури звільнення, юридично правильне оформлення документів при звільненні (з метою запобігання можливої ініціації співробітником судових позовів).

1.2. Проведення внутрішніх службових розслідувань.

Включає:

 - встановлення кола осіб причетних до порушень, зловживань, крадіжок;

- тестування підозрюваних осіб на поліграфі;

- збір і підготовка юридично правильних документів за результатами розслідувань, необхідних для створення повної доказової бази залучення винних до матеріальної й інших видів відповідальності відповідно до  чинного законодавства України.

1.3. Перевірки й ревізії

Вибіркова  інвентаризація, перевірка ведення первинного бухгалтерського обліку, контроль збереження товарно - матеріальних цінностей, з метою виявлення схованих і підготовлених до крадіжки, а також неврахованих ресурсів, штучно створених надлишків, пересортиці і т.д.

1.4. Розробка й впровадження внутрішніх нормативно-правових актів

Розробка й постійне вдосконалення внутрішніх нормативно-правових документів, методик, що систематизують процеси, ефективно налагоджують бізнес (діловодство, положення по захисту комерційної таємниці, договірній роботі, поверненню дебіторської заборгованості, режиму і т.д.)

ІІ. Заходи забезпечення економічної безпеки від зовнішніх погроз (бізнес розвідка, контррозвідка)

Ціль:

1.Забезпечення  вступу в договірні відносини з добропорядними й платоспроможними контрагентами, виявлення фактів порушення ними договірних зобов'язань,  застосування стосовно  них штрафних і інших санкцій.

2.Виявлення й запобігання намагань конкурентів по здійсненню несумлінної конкуренції, збір інформації  про конкурентів.

3.Одержання інформації про надійність передбачуваних об'єктів інвестування.

4.Одержання інформації для підвищення ефективності роботи з повернення дебіторської заборгованості.

5.Одержання в інтересах бізнесу іншої інформації, що цікавить власників.

6.Організація взаємодії із правоохоронними структурами, державними органами, засобами масової інформації з метою запобігання негативних дій відносно  власників і формування позитивного іміджу їх і бізнесу.

 2.1. Перевірка юридичної особи на платоспроможність і добропорядність

Перевірка юридичної особи при підготовці договорів, супроводі великих угод, встановленні партнерських відносин, виникненні дебіторської заборгованості й пошуку контрагентів. Наші рекомендації є гарантом Ваших ділових відносин.

Включає:

Інформаційні пакети трьох видів: Базовий, Майстер, Бізнес (залежно від  складності інформаційного запиту)

Базовий - довідка на юридичну особу, яку необхідно перевірити при укладенні невеликих угод, залученні в якості невеликого підрядника, встановленні інших ділових відносин. Ціль даної довідки - встановлення реальної господарської діяльності фірми, її місце на ринку. Строк виконання - від 3 до 5 днів.

Майстер - більш повна довідка на юридичну особу, використовується при перевірці середніх і великих компаній при встановленні ділових відносин або вирішення питань про повернення дебіторської заборгованості. Строк виконання - від 3 до 5 днів.

Бізнес - максимально повна довідка на компанію, використовується при перевірці контрагента, дебітора, моніторингу конкурента. Інформація надається в максимально повному обсязі. Найчастіше  використовується при перевірці великих компаній, холдингів.  Строк виконання - від 5 до 10 днів.

Одержання інформації вимагає залучення й оплату вузькоспеціалізованих джерел інформації

2.1.1. Проведення заходів щодо збору інформації сприятливої виграшу судових справ (інформаційне забезпечення діяльності юридичного департаменту);

2.2.2.  Супровід стягнення заборгованості, як на стадії досудового врегулювання, так і на стадії виконавчого провадження (взаємодія з територіальними органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями з метою якнайшвидшого стягнення заборгованості, пошук схованих матеріальних активів боржника).

ІІІ. Інформаційно - аналітична робота (підготовка щомісячних інформаційно - аналітичних довідок власникові бізнесу по стану  тенденцій компаній і ринків, законодавчого врегулювання галузі т.д. із засобів масової інформації) і ін.